Om

Jag kallar den här bloggen för Grau då de flesta tycker att det beskriver mig. Det är nämligen så att detta är det tyska ordet för grå. Och av någon anledning anser många att jag är relativt färglös. Kanske beror det på att jag har Aspergers. Kan också bero på att jag inte gillar att dela med mig av mina åsikter offentligt. Jag ska försöka att var lite mer öppen här. Vanligtvis upplever jag det som enklare att exponera mitt inre om jag får göra det i skrift. Det ger mig även tid att reflektera över vad jag förmedlar och hindrar mig från att snubbla på orden. Jag tycker det är obehagligt att råka säga saker som jag inte hunnit tänkt igenom grundligt.