Aspergers

En sak som jag tidigt bestämde mig för att faktiskt vara öppen med är min Aspergers. Då det finns så många felaktiga föreställningar om vad denna typ av personlighet innebär så vill jag börja med en kort definition. Det är ett varaktigt tillstånd som präglas av begränsad förmåga att upprätthålla traditionellt socialt umgänge, färre intressen än snittpersonen och en viss förkärlek för repetitiva sysslor. Det är inte en slump att jag nyss beskriv detta som en typ av personlighet. Anledningen till detta är att medan vissa, främst personer med klinisk bakgrund, beskriver detta som en sjukdom eller kognitiv störning, så finns det andra som anser att det helt enkelt är en typ av personlighet.

De av oss som faktiskt har Aspergers brukar inte sällan tillhöra den andra kategorin. Det vill säga de som upplever Aspergers vara en typ av personlighet. När man väljer att klassificera något som en störning så förmedlar man samtidigt är det är något som kan och bör korrigeras. När en gammal TV uppvisar störning så slår man på den och drar i antennen. När en person uppvisar Aspergers så skickas men den på utredning. Efter utredningen upprättas en handlingsplan som motsvarar diverse träningsmoment av social natur och inte sällan medicinering. Enligt min åsikt är det här ett väldigt felaktigt förhållningssätt. Vi med Aspergers är lika lite TV som en TV är en person med Aspergers. Att försöka hantera dessa på snarlika sätt är därför dömt att misslyckas. Men denna sortens logik är inte populär.

Ofta anses vi med Aspergers vara jobbiga för att vi har en tendens att se mönster där andra människor bara ser slump. Bara för att något framstår som slump så innebär det inte att det faktiskt är slump. En sådan tolkning vore i sig en kognitiv felaktighet. Nu tänker jag inte skriva något mer om det här. Främst för att undvika att hamna i argumentationscirklar.

Nyligen Postat

Arkiv

Grau Written by: